Logo Universiteit Utrecht

WND-conferentie

Themawedstrijd

De themawedstrijd 2019

De WND-conferentie heeft elk jaar een thema. De lezingen en veel werkgroepen sluiten aan bij dat thema. Naar we hopen een mooi aanbod, waar voor docenten veel te halen is.

Het bestuur van de werkgroep wil de inbreng van alle docenten vergroten. Velen van u maken mooie stukjes les, hebben een stukje lesmateriaal ontwikkeld of een bepaalde werkvorm. Daar bieden we graag een platform voor. Sinds 2014 is er daarom een themawedstrijd, waarbij docenten worden uitgenodigd om passend bij het thema van de conferentie een inzending te doen.

Dit jaar is het thema van de conferentie ‘Natuurkunde op Maat’.
Leerlingen verschillen onder andere in leerstijl, belangstelling, niveau en behoefte aan zelfstandigheid. Veel collega’s doen hun best om alle leerlingen aan te spreken. Daarvoor gebruiken ze verschillende aanpakken. Tijdens de conferentie zullen we daar in korte lezingen al een en ander van horen. We hopen in de werkgroepen en op de markt ook veel mogelijkheden te zien om natuurkunde op maat aan te bieden.

Het thema van de wedstrijd is eveneens:

‘Natuurkunde op maat’

Heeft u een mooi experiment, een werkvorm of lesmateriaal ontwikkeld dat past bij het thema, dan zien we graag dat u uw werk inzendt voor de prijsvraag en zo mogelijk ook collega’s laat meedelen en wellicht aan het denken zet hoe zij  hun leerlingen natuurkunde op maat kunnen geven …
Voor de beste drie inzendingen worden prijzen beschikbaar gesteld van € 500, € 250 en € 125.
De inzendingen worden beoordeeld door een jury van vakdidactici en docenten. Uw inzending kan opgenomen worden in het verslag van de WND-conferentie.

U kunt uw inzending mailen naar Ad Mooldijk. We zien uw inzending graag tegemoet voor 25 november, zodat we voldoende tijd hebben als jury om de beste inzendingen te kiezen!