Logo Universiteit Utrecht

WND-conferentie

Themawedstrijd

De themawedstrijd 2020

De WND-conferentie heeft elk jaar een thema. De lezingen en veel werkgroepen sluiten aan bij dat thema. Naar we hopen een mooi aanbod, waar voor docenten veel te halen is.

Het bestuur van de werkgroep wil de inbreng van alle docenten vergroten. Velen van u maken mooie stukjes les, hebben een stukje lesmateriaal ontwikkeld of een bepaalde werkvorm. Daar bieden we graag een platform voor. Sinds 2014 is er daarom een themawedstrijd, waarbij docenten worden uitgenodigd om passend bij het thema van de conferentie een inzending te doen.

Dit jaar is het thema van de conferentie ‘Natuurkunde op Afstand’.
Met corona is veel onderwijs, waaronder voor het vak natuurkunde, online gegaan. Veel natuurkunde heeft ook met afstand te maken. Natuurkunde in het heelal is alleen maar op afstand, veel onderzoek wordt op afstand aangestuurd, Technieken als 5G zorgen voor verbinding op afstand. Natuurkunde is natuurlijk op afstand het mooiste vak!

Het thema van de wedstrijd is eveneens:

Natuurkunde op Afstand’

Heeft u een mooi experiment, een werkvorm of lesmateriaal ontwikkeld dat past bij het thema, dan zien we graag dat u uw werk inzendt voor de prijsvraag en zo mogelijk ook collega’s laat meedelen en wellicht aan het denken zet hoe zij  hun leerlingen natuurkunde op afstand kunnen laten beleven…
Voor de beste drie inzendingen worden prijzen beschikbaar gesteld van € 500, € 250 en € 125.
De inzendingen worden beoordeeld door een jury van vakdidactici en docenten. Uw inzending kan opgenomen worden op de website van de WND-conferentie en zal (zoals normaal op de markt) ook online tijdens de conferentie in te zien zijn.

U kunt uw inzending mailen naar Ad Mooldijk. We zien uw inzending graag tegemoet voor 23 november, zodat we voldoende tijd hebben als jury om de beste inzendingen te kiezen!