Logo Universiteit Utrecht

WND-conferentie

Themawedstrijd

De themawedstrijd 2020

De WND-conferentie heeft elk jaar een thema. De lezingen en veel werkgroepen sluiten aan bij dat thema. Naar we hopen een mooi aanbod, waar voor docenten veel te halen is.

Het bestuur van de werkgroep wil de inbreng van alle docenten vergroten. Velen van u maken mooie stukjes les, hebben een stukje lesmateriaal ontwikkeld of een bepaalde werkvorm. Daar bieden we graag een platform voor. Sinds 2014 is er daarom een themawedstrijd, waarbij docenten worden uitgenodigd om passend bij het thema van de conferentie een inzending te doen.

In 2020 was het thema van de conferentie ‘Natuurkunde op Afstand’.
Met corona is veel onderwijs, waaronder voor het vak natuurkunde, online gegaan. Veel natuurkunde heeft ook met afstand te maken. Natuurkunde in het heelal is alleen maar op afstand, veel onderzoek wordt op afstand aangestuurd, Technieken als 5G zorgen voor verbinding op afstand. Natuurkunde is natuurlijk op afstand het mooiste vak!

Het thema van de wedstrijd was eveneens:

Natuurkunde op Afstand’

Heeft u een mooi experiment, een werkvorm of lesmateriaal ontwikkeld dat past bij het thema, dan kon u uw werk inzenden voor de prijsvraag en zo mogelijk ook collega’s laten meedelen en wellicht aan het denken zetten hoe zij  hun leerlingen natuurkunde op afstand kunnen laten beleven…
Voor de beste drie inzendingen zijn prijzen beschikbaar gesteld van € 500, € 250 en € 125.
De inzendingen zijn beoordeeld door een jury van vakdidactici en docenten. Uw inzending kan opgenomen worden op de website van de WND-conferentie en zal (zoals normaal op de markt) ook online tijdens de conferentie in te zien zijn