Logo Universiteit Utrecht

WND-conferentie

Thema en programma

De 56e WND-conferentie wordt gehouden op vrijdag 17 december 2021 vanaf 14.00 uur en zaterdag 18 december 2021 tot 14.00 uur.

Update 15 september 2021

Het WND-bestuur zal op 20 september 2021 een besluit nemen over de vorm van de conferentie: fysiek of digitaal. In beide gevallen zal het gaan om een conferentie met een beperkt programma van vijf rondes met per ronde een keuze uit twee lezingen en zo’n vijf werkgroepen, en zonder markt.

Als een fysieke conferentie in het conferentiecentrum NH Leeuwenhorst te Noordwijkerhout mogelijk is, wordt bij alle lezingen en werkgroepen voorlopig rekening gehouden met een onderlinge afstand van 1,5 m tussen de deelnemers en een zo goed mogelijke ventilatie van de zalen. Hetzelfde geldt voor ontbijt, lunch, diner en koffie/thee-pauzes. Overnachting vindt uitsluitend plaats op éénpersoonskamers. Daardoor is het aantal conferentiedeelnemers beperkt tot maximaal 400. Bovendien zal toegang tot de conferentie alleen mogelijk zijn met een corona-toegangsbewijs: een bewijs van volledige vaccinatie, een bewijs van herstel van Covid-19 of een recente negatieve testuitslag.

Thema – Het thema van deze WND-conferentie is Het lichaam doorgelicht– over medische beeldvorming, waarbij diverse vormen van beeldvorming aan de orde komen.

Het thema van deze WND-conferentie is Het lichaam doorgelicht – over medische beeldvorming met Cherenkov-straling, lasers en MRI, en over natuurkundige aspecten van monitoring van patiënten, hersenschorsimplantaten voor blinden, aerosolen en ventilatie. En meer vakdidactisch: over leerlingdenkbeelden bij medische beeldvorming en natuurkunde voor blinde, slechtziende en kleurenblinde leerlingen.

Programma – Het conferentieprogramma voor een fysieke conferentie zal bestaan uit vijf rondes met per ronde een keuze uit twee lezingen en zo’n vijf werkgroepen volgens het hieronder weergegeven globale tijdschema. In het geval van een digitale conferentie is het tijdschema hetzelfde, maar vervallen uiteraard programmaonderdelen als aankomst/inloop, diner, bar, lunch en vertrek.

  Vrijdag 17-12-2021
12.00-14.00 Aankomst / Inloop / Controle corona-toegangsbewijs
14.00-15.30 Opening
Ronde 1 Lezingen en werkgroepen
15.30-16.00 Pauze
16.00-17.30 Uitreiking Minnaertprijs
Ronde 2 Lezingen en werkgroepen
17.30-18.00 Pauze
18.00-20.00 Diner
20.00-21.30 Uitreiking prijzen Themawedstrijd

Ronde 3 Lezingen en werkgroepen

vanaf 21.00 Bar open
Zaterdag 18-12-2021
07.30-09.00 Ontbijt
09.00.10.30 Ronde 4 Lezingen en werkgroepen
10.30-11.00 Pauze
11.00-12.30 Ronde 5 Lezingen en werkgroepen

Afsluiting

12.30-14.00 Lunch
14.00 Vertrek

Werkgroepen – Er is op dit moment in het programma nog ruimte voor werkgroepen: heeft u vanuit uw eigen lespraktijk een idee voor een werkgroep die past bij het conferentiethema of bij een actuele ontwikkeling in het natuurkundeonderwijs, neem dan vóór 15 oktober 2021 via Wilma van Eijsden contact op met Frank Budding.

Themawedstrijd – Aan de conferentie is een themawedstrijd verbonden: heeft u een mooi experiment, een werkvorm of lesmateriaal ontwikkeld dat past bij het conferentiethema Het lichaam doorgelicht, dan zien we graag dat u uw werk inzendt voor de prijsvraag en zo mogelijk ook collega’s laat meedelen en wellicht aan het denken zet hoe zij dit thema in hun lessen kunnen verwerken. Meer informatie is te vinden onder Themawedstrijd op deze website.

 

Algemene informatie

Contactpersoon: Wilma van Eijsden
Adres: WND, Freudenthal Instituut
Princetonplein 5
3584 CC  Utrecht
Telefoon: 030 253 8228 (maandag, woensdag en vrijdag)
E-mail: w.vaneijsden@uu.nl
Ingeschreven in de KvK onder nr: 41181796