Logo Universiteit Utrecht

WND-conferentie

Thema en programma

De 55e WND-conferentie wordt online gehouden op vrijdag 11 december 2020. Organisator is de stichting Werkgroep Natuurkunde Didaktiek (WND).

De conferentie richt zich op alle leraren natuurkunde en NLT in het voortgezet onderwijs, TOA’s, leraren in opleiding en lerarenopleiders.

Thema

Het thema van deze WND-conferentie is Natuurkunde op Afstand– over natuurkunde op afstand onderwijzen maar ook over fysica die op afstand wordt bedreven of onderzocht.

Door het corona-virus is veel onderwijs online gegeven. Dat is zeker geen ideale situatie. Wel heeft het verplichte online lesgeven ervoor gezorgd dat veel in een versneld tempo is uitgeprobeerd en ontwikkeld. Tijdens de conferentie komen verschillende werkwijzen in beeld en kunnen werkvormen en dergelijke uitgewisseld worden.

Astronomie is een mooi voorbeeld van op afstand naar de natuurkunde kijken. Hoe kom je erachter wat zich op verre sterren en planeten afspeelt? Hoe houd je controle over apparatuur en systemen ver weg?

Communicatie is afstand overbruggen. Natuurkunde speelt daarbij een grote rol. Een voorbeeld is 5G, een opstap naar The Internet of Things. Hoe werkt dat, wat is de reikwijdte en hoe zorg je dat alle ‘dingen’ kunnen communiceren zonder verwarring?

Met de conferentie op afstand hopen we toch elkaar te kunnen inspireren en inhoudelijk en didactisch bij te tanken.

 

Het programma van de conferentie bestaat uit een plenaire lezing, keuzelezingen, werkgroepen en een markt.

Lezingen

De plenaire lezing wordt gehouden door

  • Conny Aerts van de K.U. Leuven – Natuurkunde op afstand: Sterbevingen en Exoplaneten in onze Melkweg

De parallellezingen worden in de drie rondes gegeven naast de werkgroepen. U kunt dan kiezen tussen een lezing en een werkgroep. De parallellezingen betreffen:

  • Remco Litjens (TNO) – Optimalisatie van draadloze transmissies in 5G netwerken
  • Wouter Spaan (HvA) – Practicum op afstand. Kan dat?
  • Elise Quant en Ton van Amelsfort (TUE) – Natuurkundeonderwijs op afstand
  • Maarten Steinbuch (TUE) – Robotica op afstand?
  • Hans Van Winckel (KU-Leuven) – Astrofysica op afstand: de 1.2 m Mercator telescoop op het observatorium te La Palma (Spanje)

Werkgroepen en parallellezingen

Dit jaar zijn er drie rondes, waarin gekozen kan worden voor een (parallel)lezing of een werkgroep. Heeft u een idee voor een werkgroep die past bij het conferentiethema of bij een actuele ontwikkeling in het natuurkundeonderwijs, neem dan vóór 10 oktober 2020 via Wilma van Eijsden contact op met Frank Budding.

Markt

Er is dit jaar een online markt.  Educatieve uitgeverijen en leermiddelenfirma’s zullen een plekje op de conferentie hebben waar u hen kunt ontmoeten. De markt is ook bedoeld als ontmoetingsplaats voor docenten, waar zij hun ideeën over de dagelijkse lespraktijk en hun zelfontwikkelde materialen kunnen uitwisselen. Heeft u iets dat voor uw collega’s interessant of bruikbaar kan zijn, neem dan vóór 1 november 2020 via Wilma van Eijsden contact op met Koos Kortland voor een plaats op de markt.

Themawedstrijd

Aan de conferentie is een themawedstrijd verbonden: heeft u een mooi experiment, een werkvorm of lesmateriaal ontwikkeld dat past bij het thema, dan zien we graag dat u uw werk inzendt voor de prijsvraag en zo mogelijk ook collega’s laat meedelen en wellicht aan het denken zet hoe zij hun leerlingen natuurkunde op maat kunnen geven.

Meer informatie over deze prijsvraag is te vinden op de pagina Themawedstrijd van deze website.

Voorinformatie

Het programma van de conferentie met daarin een overzicht van de keuzelezingen en werkgroepen wordt u – als u zich tijdig heeft ingeschreven – eind november per e-mail toegezonden. U krijgt dan de gelegenheid om via de WND-website in te tekenen op de lezingen en werkgroepen van uw keuze.

Certificaat van deelname

De certificaten van deelname worden in januari 2021 per e-mail verstuurd naar diegenen die daadwerkelijk aan de conferentie hebben deelgenomen.

Algemene informatie

Contactpersoon: Wilma van Eijsden
Adres: WND, Freudenthal Instituut
Princetonplein 5
3584 CC  Utrecht
Telefoon: 030 253 8228 (maandag, woensdag en vrijdag)
E-mail: w.vaneijsden@uu.nl
Ingeschreven in de KvK onder nr: 41181796