Logo Universiteit Utrecht

WND-conferentie

Conferentie 2021

De 56e WND-conferentie wordt online gehouden op vrijdag 17 en zaterdag18 december 2021 (naar we hopen, afhankelijk van ontwikkelingen rond Covid)

Organisator is de stichting Werkgroep Natuurkunde Didaktiek (WND).

De conferentie richt zich op alle leraren natuurkunde en NLT in het voortgezet onderwijs, TOA’s, leraren in opleiding en lerarenopleiders.

Thema

Het thema van deze WND-conferentie is nu nog niet bekend. Zodra dat bekend is en er meer gegevens over de lezingen en werkgroepen komen, kunt u deze hier lezen.

 

We weten nu nog niet hoe de situatie in december zal zijn en in hoeverre we een echte conferentie kunnen houden, een conferentie voor wat minder mensen, een hybride conferentie of alleen online. Begin september zal meer bekend zijn, tegen de tijd dat u zich kunt inschrijven. We hopen natuurlijk op een ‘normale’ conferentie!

 

Het programma van de conferentie bestaat normaal uit plenaire lezingen, keuzelezingen, werkgroepen en een markt.

Voorinformatie

Het programma van de conferentie met daarin een overzicht van de keuzelezingen en werkgroepen wordt u – als u zich tijdig heeft ingeschreven – eind november per e-mail toegezonden. U krijgt dan de gelegenheid om via de WND-website in te tekenen op de lezingen en werkgroepen van uw keuze.

Algemene informatie

Contactpersoon: Wilma van Eijsden
Adres: WND, Freudenthal Instituut
Princetonplein 5
3584 CC  Utrecht
Telefoon: 030 253 8228 (woensdag)
E-mail: w.vaneijsden@uu.nl
Ingeschreven in de KvK onder nr: 41181796