Logo Universiteit Utrecht

WND-conferentie

Conferentie 2021

De 56e WND-conferentie wordt gehouden op vrijdag 17 en zaterdag 18 december 2021. Organisator is de stichting Werkgroep Natuurkunde Didaktiek (WND). We proberen een ‘gewone’ conferentie te organiseren. In hoeverre dat met beperkingen zal zijn of in uiterste nood weer digitaal, is nu nog niet te voorspellen. We houden u op de hoogte.

De conferentie richt zich op alle leraren natuurkunde en NLT in het voortgezet onderwijs, TOA’s, leraren in opleiding en lerarenopleiders.

Thema

Het thema van deze WND-conferentie is Het lichaam doorgelicht– over medische beeldvorming, waarbij diverse vormen van beeldvorming aan de orde komen.

We zijn druk bezig met het programma vorm te geven. Later vindt u hier namen van sprekers met lezingtitels en meer.

 

Het programma van de conferentie bestaat uit lezingen, werkgroepen en afhankelijk van de mogelijkheden in december, misschien een markt.

Lezingen

Meer informatie volgt later.

Werkgroepen

Heeft u een idee voor een werkgroep die past bij het conferentiethema of bij een actuele ontwikkeling in het natuurkundeonderwijs, neem dan via Wilma van Eijsden contact op met Frank Budding.

Markt

Of dit jaar weer een echte markt gehouden kan worden is nog niet duidelijk. Als deze er wel komt, zien we hier graag ook een ontmoetingsplaats voor docenten, waar zij hun ideeën over de dagelijkse lespraktijk en hun zelfontwikkelde materialen kunnen uitwisselen. Heeft u iets dat voor uw collega’s interessant of bruikbaar kan zijn, neem dan vóór 1 november 2021 via Wilma van Eijsden contact op met Koos Kortland voor een plaats op de markt.

Themawedstrijd

Het thema van de wedstrijd 2021 is gelijk aan het thema van de conferentie ‘Het lichaam doorgelicht’ – over medische beeldvorming, waarbij diverse vormen van beeldvorming aan de orde komen. Meer informatie is te vinden onder Themawedstrijd.

Voorinformatie

Het programma van de conferentie met daarin een overzicht van de keuzelezingen en werkgroepen wordt u – als u zich tijdig heeft ingeschreven – eind november per e-mail toegezonden. U krijgt dan de gelegenheid om via de WND-website in te tekenen op de lezingen en werkgroepen van uw keuze.

Certificaat van deelname

Een certificaat van deelname is na de conferentie beschikbaar voor diegenen die daadwerkelijk aan de conferentie hebben deelgenomen.

Algemene informatie

Contactpersoon: Wilma van Eijsden
Adres: WND, Freudenthal Instituut
Princetonplein 5
3584 CC  Utrecht
Telefoon: 030 253 8228 (maandag, woensdag en vrijdag)
E-mail: w.vaneijsden@uu.nl
Ingeschreven in de KvK onder nr: 41181796